Speerpunten

VÓÓR U       

 

VÓÓR GOEDE JEUDGZORG  

De SGP wil investeren in de jeugd en streeft ernaar dat jongeren gezond en veilig opgroeien tot burgers die vanuit een verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving.

 

VÓÓR ZONDAGSRUST 

Voor de SGP is de zondag, Gods dag, een dag van rust. Werken en het houden van evenementen moeten niet plaatsvinden op zondag.

 

VÓÓR EEN GEZONDE ECONOMIE  

Werken is een opdracht van God en is niet alleen voor het verwerven van inkomen waardevol, maar ook voor maatschappelijke bijdragen en onderlinge contacten.

 

VÓÓR VEILIGHEID  

De SGP blijft zich sterk maken voor voldoende politie op straat om krachtig op te kunnen treden tegen zinloos geweld.

 

VERTROUWEN       God liefhebben boven alles.

VERBINDEND          uw naasten als u zelf.

VRIENDELIJK        Doe wel aan alle mensen.