HomeFractie SGP HoogeveenGemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

SGP Hoogeveen
Samenleven = samen Doen


Afbakenen

  1. Afbakenen, is grenzen stellen, grenzen zijn voor een goed functionerende samenleving noodzakelijk, de SGP wil grenzen stellen zoals God die ons in Zijn heilige wet gegeven heft, want die zijn alleen goed voor alle burgers.
  2. De SGP handelt hierin vanuit een hartelijke overtuiging en liefde voor alle burgers van onze gemeente Hoogeveen.

Bedienen

  1. Bedienen, is helpen door te dienen, je gaven en talenten inzetten ten goede voor je medeburgers, de SGP wil er zijn voor iedere burger.
  2. Het streven van de SGP is in de gemeenteraad van Hoogeveen zich hier ten volle voor in te zetten voor alle burgers, maar in het bijzonder voor de zwakken en de kwetsbaren in de samenleving.

Continueren

  1. Continueren, is laten voortduren, de SGP wil haar inzet zoals verwoord in haar verkiezingprogramma daadwerkelijk in praktijk brengen, en kan door de burgers van Hoogeveen hier ook altijd op aangesproken worden.
  2. De SGP wil het niet alleen bij loze woorden houden maar met Gods zegen ook de daad bij het woord voegen en constructief samenwerken.

“ Stem met dit ABC ook SGP! ”