HomeFractie SGP Hoogeveen

Fractie SGP Hoogeveen

Brand van Rijn
Brand van Rijn Fractievoorzitter 06-21886835 b.van.rijn@hoogeveen.nl
Goos Engels
Goos Engels Secretaris van de steunfractie, vervangend raadslid 06 23028053 g.engels@hoogeveen.nl

Portefeuilles
Treant, Ruimtelijke Ordening, Begraafplaatsen beleid.

Dirk Schipper
Dirk Schipper Fractiepenningmeester 06 28768870 d.schipper@filternet.nl

Portefeuilles
onderwijs & jeugdzorg