HomeNieuwsHalloween

Halloween

Publicatiedatum: 1 nov. 2018

 

Vorige week heeft er weer enkele dagen en avonden het Halloween
gebeuren plaatsgevonden in het publieke domein.
De SGP heeft hier een uitgesproken mening over en vindt dit
gebeuren verwerpelijk,verachtelijk,hysterisch,demonisch,
mensonwaardig en Godonterend. Het heeft ons diep geschokt en groot
verdriet gedaan vanwege dat op zondag dit spelen met dood,hel en
verdoemenis heeft plaats gevonden, daar toch deze dag door God
Almachtig is afgezonderd om te verkondigen dat het eeuwige leven te
verkrijgen is.
Toch gaan deze mondelinge hier nu, daar niet over.
Ons punt is dat het in het publieke domein plaats heeft gevonden.
Het is een grondrecht dat een ieder in het publieke domein frank en
vrij,onbevangen en in veiligheid kan verkeren. Er mag daar niets
plaats vinden dat dit verhinderd. Geheel terecht hebben kerken
hiertegen protest tegen aangetekend, mede daardoor is het programma
wat gewijzigd. Daphne van der Wilt de coördinator van dit gebeuren
zegt in de Hoogeveense Courant ‘Het is nooit onze bedoeling om te
choqueren of te kwetsen’ maar vervolgens doet dit gebeuren ons
inziens dat wel. Het centrummanagement laat ook via deze
coördinator van der Wilt in het DvhN weten “Wij proberen rekening
te houden met gevoelens van anderen, maar bij alles wat je bedenkt is
er wel iemand die er anders over denkt.” Maar zij gaat er compleet
aan voorbij dat het publiek domein is waar het plaats vind, als het bv
in een evenementenhal plaats vindt hebben mensen keuze om daar wel
of niet naar toe te gaan, maar om naar het publieke domein zo’n keuze
nooit aan de orde.14 dagen geleden heeft in het kader van Bestuurlijke
Vernieuwing een bezorgde vader zijn zorgen hierover te kennen
gegeven bij de inspraak met de vraag, “Hoogeveen wil toch de
kindvriendelijkste gemeente zijn ? Hoe kan dit vreselijke gebeuren dan
plaats vinden in het publieke domein?”Op onze vraag, gaf hij te
kennen dat dit gebeuren als het enigszins kan moet stoppen. De SGP
is daar in het publieke domein ter plaatse geweest om dit in
ogenschouw te nemen inderdaad zombies liepen daar met messen en
bijlen (mag hopen dat het imitatie waren) Een kinderwagen met een
gedrocht wat een baby moest voorstellen, en alles met imitatie bloed
besmeurt, wij weten oprecht niet wat hier grappig aan moet zijn.
Vandaar de volgende vragen.


1 Is het college het met de SGP eens dat het een grondrecht is dat een
ieder in het publieke domein frank en vrij,onbevangen en in veiligheid
moet kunnen verkeren ?


2 Is het college het met de SGP eens dat in het publiek domein niets
mag plaats vinden dat dit verhinderd ?


3 Is het college het met de SGP eens dat kinderen met autisme en
aanverwant ADHD het verschil niet kennen tussen schijn en
werkelijkheid en dat zij dit als echt bedreigend ervaren en daardoor
blijvende angstcomplexen daar aan over kunnen houden?


4 Is het college het met de SGP eens dat dit averechts werkt om de
jeugdzorg beheersbaar te houden, als in vraag 3 genoemde doelgroep
mede hierdoor psychische behandelingen moeten ondergaan ?


5 Het college heeft in het DNA ambities de kindvriendelijkste
gemeente te worden, is het college het met de SGP eens dat dit
gebeuren daar alleen maar negatieve resultaten oplevert ?


6 Allochtonen en asielzoekers die hier inburgeren begrijpen van dit
gebeuren totaal niets, zij ervaren dit als hetzelfde wat ISIS deed in de
landen die zij ontvlucht zijn. Is het college het met de SGP eens dat dit
gebeuren ook voor deze mensen angstaanjagend is en traumatische
herinneringen wakker maakt, en daarom niet moet plaats vinden ?


7 Als jongelui zichtbaar met imitatiepistolen in het publiek domein
zich begeven, dan worden zij daarom ingerekend en staan daar
sancties op, is het college het met de SGP eens dat dit ook voor deze
imitatie wapens van deze zombies het zelfde geld en dat ook hier
sancties toegepast hadden moeten worden ?


8 Is het college het met de SGP eens dat dit gebeuren heel pijnlijk is
voor mensen die net een dierbare door de dood hebben verloren, laat
staan dat het een baby betreft, gezien zo’n vreselijk figuur in een
kinderwagen, dat dit alleen al een argument is om dit gebeuren niet te
laten plaatsvinden ?


9 Ten laatste kunnen wij van het college de toezegging krijgen,
gezien alle boven genoemde argumenten, dat dit gebeuren nooit of te
nimmer meer in het publiek domein gaat plaats vinden, en dat er dan
ook geen vergunning meer voor afgegeven gaat worden als dit in het
publiek domein gaat plaats vinden ?