... LOADING ...
 
 

Waar staat de SGP in Drenthe voor?

De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt. De SGP stáát ervoor.

Wat is de basis voor de SGP?

De Bijbel, het Woord van God, is de basis van waaruit politieke standpunten worden bepaald en discussies gevoerd. Nu staat in de Bijbel niet alles. We kunnen bijvoorbeeld niets lezen over de geluidsnormen voor Schiphol. Toch willen we juist ook dan een standpunt innemen vanuit een Bijbels perspectief. Bij geluidsnormen kunnen we bijvoorbeeld denken aan de overlast voor het milieu en het belang voor de economie. Zo is ook een standpunt over geluidsnormen terug te voeren op een Bijbels verantwoorde politiek.

 

Speerpunten voor de SGP Drenthe:

 1. Windmolens in Drenthe, maar niet ten koste van alles!
 2. Een veilige en optimale bereikbaarheid van alle kernen in Drenthe.
 3. Verantwoorde, tijdelijke projectsubsidies voor kunst en cultuur.
 4. Leesbevordering: Alle Drenten aan het boek!
 5. Optimale toegankelijkheid van het openbaar vervoer in en buiten Drenthe: fietssnelwegen Assen/Groningen, goede treinverbindingen met Randstad (intercitystation Hoogeveen), aanleg (snel)wegen
 6. Werken aan kwaliteit in het onderwijs: op naar excellent onderwijs! (Met name het VMBO)
 7. Inbreiding boven uitbreiding van industrieterreinen
 8. Versterking (verantwoorde vormen van) toerisme en recreatie. De SGP wil een groot wandelevenement naar Drenthe halen.
 9. Subsidiestop topsportevenementen
 10. Sport/beweging voor alle Drenten (breedtesport bevorderen)
 11. Het behoud van de bieb in dorp en stad
 12. Een perfect kloppende en sluitende begroting van de provinciale overheid
 13. Verantwoord natuurbeheer. Stop de plezierjacht!
 14. De zondag als rustdag blijft op alle maatschappelijke terreinen gehandhaafd
 15. Omzien naar elkaar! Respect bevorderen in gezinnen en bredere verbanden van de samenleving