Verkiezingen 2015

06 mrt 2015

Hoogeveen, 19 februari 2015

De SGP timmert aan de weg                                      

Windmolens in Drenthe, projectsubsidies voor kunst en cultuur en meer aandacht in Drenthe voor de breedtesport, ziehier enkele van onze speerpunten. En warempel, het zijn geen standaardspeerpunten voor een gevestigde en conservatieve partij als die van ons. Het zijn wel onderscheidende speerpunten, die heb je nodig in het bescheiden woud van 12 partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen in ons mooie Drenthe.

Het begon allemaal ergens in december. Een avond waarop lijsttrekkers en campagneleiders uitgenodigd werden op het provinciehuis in Assen. De stellingen werden besproken voor de invulling van de Stemwijzer voor Drenthe. De contouren van de partijen werden duidelijk, de eerste piketpaaltjes werden voorzichtig in de grond geslagen. De SGP liet zich die avond zeker niet onbetuigd. Zondagsrust, aandacht voor bibliotheken en de stop op subsidie voor topsportevenementen kwamen over het voetlicht. Enkele van onze punten zijn terug te vinden in de Stemwijzer Drenthe.

De campagne kwam op gang. Onder de bezielende leiding van campagneleider Hilco van Reenen startte de campagne, deels onder de radar, deels zichtbaar. Een interview met de lijsttrekker Willem van Hartskamp voor de regionale kranten van Boom Uitgevers volgde, een inhoudelijk en prettig gesprek, waarna een portretfoto gemaakt werd in de statenzaal van het provinciehuis. Eindelijk kon er geroken worden aan het pluche…

Op 6 februari jl. gingen de lijsttrekker en kandidaat op de lijst Wilhelm van Reenen naar een bijeenkomst van Bouwend Nederland in Emmen. Hier kregen we een rondleiding door de Wildlands (de nieuwe dierentuin) en gingen we in gesprek met tal van mensen uit de bouwwereld van Drenthe. Hier lanceerde Wilhelm van Reenen een belangrijk nieuw gezichtspunt voor zowel de bouwers als de dames en heren politici: het vooraf incalculeren van een wijziging van bestemmingsplannen van huizen en bedrijven. Bij langdurige leegstand van een pand kan er geanticipeerd worden door een herbestemming te geven aan een dergelijk pand. Zo kunnen sneller en goedkoper mensen tegemoet gekomen worden. Ard van der Tuuk, GS-lid, wilde dit snel onder de aandacht brengen in de Drentse politiek. Wordt vervolgd…?

Achter de schermen werd er ondertussen flink gereageerd op allerlei specifieke doelgroepen die om de standpunten van de SGP riepen waaronder de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging) en de Vereniging Eigen Huis. Een leus werd bedacht voor de campagne: SGP…omdat het om U gaat! Verkiezingsmateriaal werd besteld, flyers met de 15 speerpunten gedrukt, posters besteld, een prachtige reclamebanner die meegaat op campagne werd geleverd, debatten werden vastgelegd, het verkiezingsprogramma voor de SGP werd aangevuld met enkele nieuwe speerpunten. Kortom: veel werk aan de winkel (is verricht).

In de achterliggende weken is de lijsttrekker naar de volgende bijeenkomsten geweest om de SGP in een goed en helder daglicht te plaatsen:

  • Radio Drenthe (Cassata), de lijsttrekkers van de kleine partijen kwamen hier samen om hun standpunten toe te lichten en zich voor te stellen aan het luisterende publiek.
  • Een tweede bijeenkomst in Cassata volgde: een een-op-een-debat met de PVV! Willem kwam hier sterk uit de bus: goed voorbereid, stabiel en heel ad rem.
  • De Stemwijzer ging online. Een hele happening op een koude woensdagochtend in februari. Vooraf werden professionele portret- en groepsfoto’s gemaakt van alle lijsttrekkers. De Stemwijzer werd ingevuld en de uitkomst was overduidelijk: SGP op 1! (94%)

De zichtbaarheid is van het grootste belang. Gezegd moet worden dat we ook echt serieus betrokken worden bij het politieke spel door de andere partijen. Ze bieden soms zelfs hun medewerking aan!

In de campagne mogen we in allerlei bijeenkomsten die er geweest zijn en nog zullen volgen het Bijbelse geluid laten horen. Daar gaat het de SGP uiteindelijk om: Bijbels genormeerde politiek, maar wel in het juiste perspectief: helder, betrokken en constructief. De samenleving in Drenthe brengen bij de Bijbelse normen en waarden is het mooie doel van de SGP! Een ambitieus idee? Een onmogelijkheid? Te hoog gegrepen? Aan Gods zegen is alles gelegen! Handen gevouwen, handen uit de mouwen is het credo!

Tot slot een oproep: Steun de SGP door uw daden! Zet je in tijdens de campagne! ( Ga mee op debat, help posters plakken in de provincie, help mee in de stand van de SGP op de Familiedagen te Hardenberg, et cetera) Mogen we rekenen op u? En mogen we bovenal rekenen op uw stem? 18 maart 2015 komt het erop aan: SGP…omdat het om U gaat! Gelooft u mee in de goede zaak? We gaan ervoor!

Meer info? Wilt u zich verdienstelijk maken voor de SGP in de campagne? Mail dan naar:

 sgp-drenthe@kliksafe.nl 

« ga terug